என் கவர்ச்சியாக, கால் பார்க்க இந்திய ஆபாச இலவச காரணமின்றி ஜம்ப் ஒரு பெரிய வெள்ளை சேவல்

காட்சிகள்: 352
I couldn ' t get மீது எவ்வளவு அழகாக என் டாக்சி டிரைவர் இருந்தது. கொடுத்து பின்னர் அவரை என் முகவரி, நான் கேட்டேன் அவர் மனம் என்று நான் சுட, ஹை ஹீல்ஸ். அவர் எதிர்க்க முடியவில்லை பார்க்க இந்திய ஆபாச இலவச உறிஞ்சும் அவர்கள்.